ADANA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Örnek Anasözleşmelere....

Tarım Satış Kooperatifi ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmelerine İntibak Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ 8 Nisan 2014 tarihli ve 28966 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.